Ninh Bình thông qua nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(BKTO) - Tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình khóa XV đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực đầu tư công, phân bổ kinh phí, lĩnh vực đất đai, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025…

1ac.png
Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV. Ảnh:ninhbinh.gov.vn

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV được tổ chức nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh đột xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng do UBND tỉnh trình.

Sau các phiên thảo luận, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 40 dự thảo nghị quyết, trong đó có 25 dự thảo nghị quyết phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và các dự thảo nghị quyết quan trọng như: Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương; bổ sung, phân khai chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách cấp tỉnh.

Dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 vốn ngân sách địa phương; Dự thảo nghị quyết về việc bổ sung các mục tiêu ngân sách cấp tỉnh năm 2023 cho các huyện, thành phố để thực hiện các công trình, dự án; Dự thảo nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình...

Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, ngay sau Kỳ họp, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả Kỳ họp. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết sau khi được ban hành./.

Cùng chuyên mục
Ninh Bình thông qua nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công