NỢ BHXH

Tăng cường thanh tra, chấn chỉnh tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội
(BKTO) - Đắk Nông là địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, số doanh nghiệp hoạt động ít, song tình trạng chậm đóng, khó thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của doanh nghiệp càng làm tăng thêm khó khăn cho địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.