Phái sinh tháng 10/2022: Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng 66,73% so với tháng trước

(BKTO) - Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tháng 10/2022, trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 có giao dịch tăng mạnh với khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân đạt 423.041 hợp đồng/phiên, tăng 66,73% so với tháng trước.

3.png
Khối lượng giao dịch, OI HĐTL chỉ số VN30 và VN30 Index tháng 01-10/2022. Nguồn: HNX

HNX cho biết, chỉ số VN30 đóng cửa tháng 10/222 tại mức 1.026,84 điểm, giảm 10,86% so với tháng 9/2022.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, HĐTL chỉ số VN30 có giao dịch tăng mạnh với KLGD bình quân đạt 423.041 hợp đồng/phiên, tăng 66,73% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch bình quân (theo danh nghĩa hợp đồng) đạt 43.566 tỷ đồng, tăng 39,89% so với tháng trước.

Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 25/10 có KLGD đạt 647.457 hợp đồng, mức lớn nhất trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh.

Khối lượng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 10 đạt 49.170 hợp đồng, giảm 0,62% so với tháng trước. Ngày 04/10 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 56.204 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 10/2022, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ so với tháng 9/2022, chiếm 1,72% tổng KLGD toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán chiếm 0,84%.

Đối với sản phẩm HĐTL TPCP kỳ hạn 5 năm có 8.630 hợp đồng được giao dịch với giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) đạt 8.814 tỷ đồng, loại kỳ hạn 10 năm không có giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 31/10 là 0 hợp đồng.

Các giao dịch HĐTL TPCP trong tháng 10 đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức, trong đó tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài chiếm 50%.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 10/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.124.522 tài khoản, tăng 2% so với tháng trước./.

Cùng chuyên mục
Phái sinh tháng 10/2022: Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng 66,73% so với tháng trước