Phái sinh tháng 8/2023: Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng gần 50%

(BKT) Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cùng với sự sôi động trên thị trường cơ sở, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tháng 8/2023 cũng tăng mạnh so với tháng trước. Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch tăng 49,51%.

11.jpg
Khối lượng giao dịch, OI HĐTL chỉ số VN30 và VN30 Index tháng 01-8/2023. Nguồn: HNX

HNX cho biết, tháng 8/2023, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch tăng 49,51%, bình quân đạt 228.360 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 27.815 tỷ đồng/phiên, tăng 57,23% so với tháng trước.

Trong đó, khối lượng giao dịch lớn nhất tháng tại phiên giao dịch ngày 22/8 với 405.937 hợp đồng, đây cũng là phiên có khối lượng giao dịch lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Tại phiên giao dịch cuối tháng, khối lượng hợp đồng mở (OI) đạt 49.759 hợp đồng, giảm 19,84% so với tháng trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 01/8 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng với 60.926 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2023 là 2,49% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán là 1,26% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong tháng 8, sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 8/2023 của sản phẩm này là 0 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tiếp tục có xu hướng tăng, đạt 1.381.648 tài khoản tại thời điểm cuối tháng 8/2023, tăng 3,02% so với tháng trước./.

Cùng chuyên mục
Phái sinh tháng 8/2023: Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng gần 50%