Thanh tra tài chính đã kiến nghị xử lý trên 56.400 tỷ đồng

(BKT) Trong 8 tháng năm 2023, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị chức năng đã kiến nghị xử lý tài chính trên 56.400 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 10.953 tỷ đồng.

tien-89.jpeg
8 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 45.677 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 487.461 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và 732 hồ sơ kiểm tra sau thông quan.
Ảnh minh họa 

Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 45.677 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 487.461 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và 732 hồ sơ kiểm tra sau thông quan.

Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính trên 56.400 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp 16.496 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 36.445 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3.572 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN 10.953 tỷ đồng.

Trong đó, toàn hệ thống thuế đã thực hiện 43.763 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 487.461 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 47.482 tỷ đồng, số tiền đã nộp NSNN là 8.213 tỷ đồng.

Toàn hệ thống hải quan đã thực hiện 109 cuộc thanh tra, gồm 21 cuộc từ kỳ trước chuyển sang và 88 cuộc triển khai trong kỳ. Qua đó, Thanh tra ngành tài chính sẽphát hiện và kiến nghị truy thu 84 tỷ đồng, trong đó kiến nghị về thuế khoảng 73 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 10 tỷ đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN hơn 154 tỷ đồng.

Trong tháng 9 năm 2023, ngành tài chính sẽ tăng cường quản lý thu NSNN, thanh tra, kiểm tra, rà soát các nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình công tác.

Bộ Tài chính giao Thanh tra Bộ triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt; bố trí cán bộ tiếp dân và trực điện thoại đường dây nóng đảm bảo tiếp nhận đầy đủ các ý kiến phản ánh của công dân và tiếp công dân đến Phòng Tiếp công dân của Bộ.

Đồng thời theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kiến nghị thanh tra và xử lý các giải trình, khiếu nại sau thanh tra tại các đơn vị thanh tra do Thanh tra Bộ chủ trì; theo dõi, xử lý tiền thu nộp NSNN từ tài khoản tạm giữ đúng thời gian quy định./.

Cùng chuyên mục
Thanh tra tài chính đã kiến nghị xử lý trên 56.400 tỷ đồng