Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

(BKTO) - Đây là nhấn mạnh của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội - hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trong năm 2023.

2.png
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội.
Ảnh: hanoi.gov.vn

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ TP. Hà Nội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Hội nghị cũng thảo luận, thông qua các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện 10 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị ban hành.

Các đại biểu đã chia thành 4 tổ thảo luận  về các nội dung theo kế hoạch, sau đó tiến hành thảo luận tại hội trường. Qua tổng hợp, đã có 59 lượt phát biểu với 130 ý kiến về 13 nội dung trình tại Hội nghị. Các ý kiến đều cơ bản đồng tình và nhất trí cao với các nội dung trình Hội nghị; đồng thời tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã có báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tiếp tục hoàn thiện các văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo quy định.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song toàn Đảng bộ Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển Thủ đô, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Trong đó, Thành phố đã hoàn thành Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đã được Bộ Chính trị thông qua Đề án tổng kết; tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và kiểm tra chuyên đề của Văn phòng Thành ủy cho thấy, công tác quản lý tài chính, tài sản tại các quận, huyện, thị ủy năm 2022 có nhiều ưu điểm, duy trì nền nếp, tăng cường phân cấp quản lý, nâng cao quyền tự chủ của các đơn vị; xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy định, hướng dẫn, chế độ, định mức chi, bảo đảm hoạt động của các cấp ủy Đảng và quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức và người lao động.

Thành phố cũng tiếp tục triển khai thực hiện tốt 10 Chương trình công tác toàn khóa, xây dựng nhiều Đề án, Kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Ban hành Quy chế làm việc (sửa đổi) của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy. Tích cực, chủ động làm việc với cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành, các quận, huyện, thị xã để triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; quan tâm phát triển đồng đều, nhất là tạo điều kiện đối với khu vực khó khăn và các huyện phía Nam .

Thành ủy, HĐND, UBND và toàn hệ thống chính trị TP. Hà Nội đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược, lâu dài liên quan đến sự phát triển bền vững của Thủ đô…

Nhận định năm 2023 tiếp tục có nhiều khó khăn  thách thức, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại Hội nghị, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị ngay từ những ngày đầu năm mới 2023. 

Trước mắt, các cấp, ngành quan tâm tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động chào đón năm mới, mừng Xuân Quý Mão gắn với các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và 93 năm ngày thành lập Đảng bộ TP. Hà Nội (17/3/1930)./.

Cùng chuyên mục
Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023