Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Tín hiệu khả quan

(BKTO) - Tỷ lệ lao động quay lại làm việc ở các địa phương khá lạc quan, có những địa phương đạt tỷ lệ 100%... Đây là cơ sở thuận lợi để cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngay từ đầu năm.

bh21.jpg
BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT ngay từ đầu năm. Ảnh: Đ. KHOA

Tăng cường thu, giảm số tiền chậm đóng

Đánh giá về bức tranh chung trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thời gian qua, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, năm 2023, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức song toàn Ngành đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay…

Để đạt được những kết quả đó, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, toàn ngành BHXH Việt Nam đã thống nhất từ chủ trương tới hành động để quyết liệt triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp trong công tác tham mưu, đôn đốc thu, truyền thông, thanh tra, kiểm tra…

Nhận định về tình hình năm 2024, ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ (BHXH Việt Nam) cho rằng, tỷ lệ lao động quay lại làm việc ở các địa phương khá lạc quan, có những địa phương đạt tỷ lệ 100%... Đây là cơ sở thuận lợi để cơ quan BHXH đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay từ đầu năm.

Tuy nhiên, dự báo trong năm sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Ngành tiếp tục cần triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp đôn đốc thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. “Căn cứ kế hoạch được giao, BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cho từng huyện, tổ chức dịch vụ thu và triển khai các giải pháp để phát triển người tham gia trên địa bàn; phát động phong trào thi đua trong công tác thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - ông Dương Văn Hào nhấn mạnh.

Theo đó, cần tăng cường sự liên kết phối hợp giữa hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở địa phương cũng như các tổ chức dịch vụ thu; qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đối với BHXH bắt buộc, cơ quan BHXH các địa phương cần tiếp tục tập trung rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hội nghị với các đơn vị sử dụng lao động, qua đó tác động, nâng cao hiệu quả đôn đốc thu, phát triển BHXH bắt buộc.

Xây dựng kịch bản, giải pháp với từng nhóm đối tượng

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, với tinh thần khẩn trương, tận dụng thời gian bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2024, các địa phương đã bám sát tình hình thực tiễn, chỉ đạo triển khai mạnh các giải pháp thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Viết Thức - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An chia sẻ, việc đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương đang phát huy hiệu quả, nhất là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Tại Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về thu BHXH, BHYT gắn với thu ngân sách năm 2024. Trên cơ sở đó, BHXH tỉnh đã giao chỉ tiêu và yêu cầu BHXH các huyện nhanh chóng triển khai các giải pháp; yêu cầu các tổ chức dịch vụ thu rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kiên quyết dừng hoạt động với các tổ chức dịch vụ thu không đạt yêu cầu.

Bà Đàm Thị Hòa - Phó Giám đốc BHXH TP. Hà Nội cũng cho biết, ngay từ đầu năm, BHXH Thành phố đã chỉ đạo triển khai mạnh các giải pháp thu, phát triển người tham gia; tham mưu cho UBND Thành phố giao chỉ tiêu cho các quận, huyện, trên cơ sở đó giao đến các xã, phường, thị trấn. “Từ bài học kinh nghiệm năm 2023, BHXH TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kịch bản thu, phát triển người tham gia năm 2024, chú trọng nhân rộng các mô hình hay, phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương”- bà Hòa thông tin.

Phó Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Thanh cho hay, BHXH Thành phố sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2024. Trong đó, tập trung rà soát dữ liệu thuế để phát triển số tham gia BHXH bắt buộc; đồng thời rà soát, phân tích dữ liệu để tập trung thu với các nhóm khác như hộ gia đình, học sinh sinh viên…

Đánh giá bối cảnh năm 2024 có cả yếu tố thuận lợi và khó khăn, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục nêu cao quyết tâm, chủ động, sáng tạo, xây dựng các kịch bản, giải pháp cụ thể ở từng nhóm đối tượng, rõ chỉ tiêu ở từng mảng công tác.

Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu của cơ quan BHXH để tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, tiếp tục nêu cao hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp xã, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu... “BHXH các địa phương phải quyết tâm mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024”- ông Liệu nhấn mạnh.

Cùng chuyên mục
Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Tín hiệu khả quan