Phí thẩm định cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp là 5 triệu đồng

(BKT) Bộ Tài chính đang lấy ý kiến với Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

bhdc.jpg
Dự kiến mức phí sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là 3 triệu đồng/1 lần thẩm định. Ảnh minh họa.

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp có đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với trường hợp cấp mới, gia hạn giấy chứng nhận là 5 triệu đồng/1 lần thẩm định.

Mức phí sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận là 3 triệu đồng/1 lần thẩm định.

Bộ Công Thương hoặc cơ quan nhà nước thuộc Bộ Công Thương được giao thực hiện thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Chậm nhất ngày 5 hằng tháng, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số phí thu được của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí, theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Tổ chức thu phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền phí thẩm định thực thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí (Nghị định 120).

Số tiền phí còn lại (10%), tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 120 thì nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật./.

Cùng chuyên mục
 • Sớm áp dụng chính sách học phí đại học theo hướng tính đúng, tính đủ
  15 ngày trước Tài chính
  (BKTO) - Đối với học phí giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu lộ trình thích hợp, sớm áp dụng chính sách học phí theo hướng tính đúng, tính đủ để thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nghề nghiệp. Đây là yêu cầu trong Thông báo số 176/TB-VPCP ngày 15/5/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới.
 • Hiệu ứng “Sell in May” và cơ hội nào cho tháng 5?
  15 ngày trước Tài chính
  (BKTO) - Theo giới chuyên gia, hiệu ứng “Sell in May” (bán cổ phiếu trong tháng 5) chưa bao giờ được coi là hiện tượng “mạnh” với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Thậm chí, thay vì “Sell in May” nhà đầu tư lại nên “Buy in May” (mua trong tháng 5). Vậy, đâu là cơ hội?
 • Trình Quốc hội xem xét giảm thuế giá trị gia tăng
  17 ngày trước Tài chính
  (BKTO) - Việc giảm thuế Giá trị gia tăng (GTGT) sẽ góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ; giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp (DN) tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.
 • Xác định lộ trình xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài trong quản lý ngân sách
  17 ngày trước Tài chính
  (BKTO) - Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) đã kéo dài nhiều năm, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ xác định lộ trình để xử lý dứt điểm.
 • Đề xuất số định danh cá nhân là mã số thuế
  20 ngày trước Tài chính
  (BKTO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
Phí thẩm định cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp là 5 triệu đồng