pv drilling

PV Drilling đã hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận năm 2023
Một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa công bố Báo cáo Tài chính quý I/2023 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng.