PV Drilling đã hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận năm 2023

Một trong những đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) vừa công bố Báo cáo Tài chính quý I/2023 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng.

2.jpg
Giàn PV DRILLING II hoạt động ngoài biển khơi. Ảnh: PVN

Cụ thể, trong quý I/2023, Công ty mẹ PV Drilling ghi nhận doanh thu 1.017,5 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 74,8 tỷ đồng, so với ghi nhận lỗ trong quý I/2022.

Tổng doanh thu hợp nhất của PV Drilling đạt 1.226,6 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 52,3 tỷ đồng, so với ghi nhận lỗ trong quý I/2022.

Phân tích nguyên nhân giúp cho doanh thu và lợi nhuận tăng, lãnh đạo PV Drilling cho biết, tất cả các giàn khoan tự nâng đều hoạt động xuyên suốt trong quý I/2023, trong khi hiệu suất sử dụng giàn tự nâng quý I/2022 chỉ đạt 55%.

Cùng với đó, đơn giá cho thuê giàn tự nâng cũng tăng trên 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh cũng tăng.

Tuy nhiên, trong quý I/2023, PV Drilling không có giàn khoan thuê so với quý I/2022 có 1 giàn khoan thuê hoạt động, làm giảm doanh thu từ giàn khoan thuê; đồng thời chi phí lãi vay quý I/2023 cũng tăng cao hơn so với quý I/2022.

Năm 2023, PV Drilling đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong quý I/2023, PV Drilling đã hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và hơn 52% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Tự tin với kế hoạch đề ra, lãnh đạo PV Drilling nhận định, thị trường khoan dầu khí toàn cầu năm nay được dự đoán sẽ duy trì hoạt động ổn định, là nền tảng vững chắc để các nhà thầu dầu triển khai thực hiện các kế hoạch khoan mới.

Đến nay, PV Drilling đã thu xếp được việc làm liên tục và ổn định cho các giàn khoan sở hữu trong năm 2023 thông qua các hợp đồng dài hạn vừa ký kết với đơn giá dịch vụ được cải thiện đáng kể so với năm 2022.

PV Drilling đã tiếp tục ký kết các Hợp đồng khoan tại Thái Lan, Malaysia cho các giàn khoan PV DRILLING I, PV DRILLING VI sau khi kết thúc các chương trình khoan trong nước. Giàn PV DRILLING II tiếp tục thực hiện hợp đồng dài hạn 2 năm với Pertamina từ tháng 12/2022. PV Drilling cũng đang đàm phán để kéo dài chương trình khoan của giàn khoan PV DRILLING III cho Hibiscus tại Malaysia sang năm 2024 với mức giá tốt hơn.

Cùng chuyên mục
PV Drilling đã hoàn thành 52% kế hoạch lợi nhuận năm 2023