QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN

Trao đổi kinh nghiệm về kiểm toán công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản
(BKTO) - Sáng 16/12, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về kiểm toán và các phát hiện kiểm toán trong quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản”.
 • Chỉ rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trong quá trình kiểm toán
  2 năm trước Hoạt động của Ngành
  (BKTO) - Sáng 28/02, tại Hà Nội, KTNN chuyên ngành II đã chủ trì buổi Tập huấn Đề cương Chuyên đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản (TNKS) giai đoạn 2017-2021 tại các Bộ, tỉnh, thành phố và một số tập đoàn, tổng công ty.
 • Sớm triển khai kiểm toán chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản
  2 năm trước Hoạt động của Ngành
  (BKTO) - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Lê Đình Thăng đã nhấn mạnh yêu cầu này tại buổi tập huấn chuyên sâu Đề cương kiểm toán chuyên đề "Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản (TNKS) giai đoạn 2017-2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn, Tổng công ty và một số địa phương" của đơn vị, sáng 15/02.
 • Chuẩn bị kiểm toán công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản: Tập trung trí và lực trong toàn ngành
  6 năm trước Đối nội
  (BKTO) - Quacác báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương,địa phương cho thấy, việc quản trị tài nguyên khoáng sản ở nước ta còn nhiềubất cập. Điển hình là công tác kiểm soát sản lượng khoáng sản thực tế còn chưachặt chẽ, gây tổn thất khoáng sản trong khai thác. Nhiều khu vực khai tháckhoáng sản tác động xấu đến môi trường sinh sống của người dân và cảnh quannhưng chưa được khắc phục triệt để. Tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển,xuất khẩu khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra. Số lượng giấy phép khaithác, chế biến khoáng sản được cấp gia tăng lớn, trong khi việc đầu tư các dự ánchế biến sâu ít được quan tâm… Nhậnthức được tầm quan trọng của việc quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản,KTNN đang tích cực chuẩn bị thực hiện cuộc kiểm toán Chuyên đề công tác quản lýnhà nước về tài nguyên, khoáng sản trong năm 2017.