Bám sát đề cương được phê duyệt để đảm bảo chất lượng, hiệu quả kiểm toán

(BKTO) - Đây là chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ tại cuộc họp xét duyệt Kế hoạch kiểm toán Chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam diễn ra chiều 01/3, tại Hà Nội.                
   

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu tại cuộc họp

   

Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu của KTNN, cùng các thành viên của Đoàn kiểm toán.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI cho biết, sau khi cuộc kiểm toán được thông qua, đơn vị đã tích cực triển khai các bước tiếp theo, như khảo sát, thu thập thông tin và xây dựng Đề cương cuộc kiểm toán để trình lãnh đạo KTNN phê duyệt. Tiếp đó, đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm toán chi tiết, phương án tổ chức cuộc kiểm toán, trước khi tiến hành kiểm toán.
                
   

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VI Trần Văn Hảo phát biểu tại cuộc họp

   

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung được đề cập trong Kế hoạch kiểm toán, phương án tổ chức kiểm toán, bố trí nhân sự kiểm toán. Trong đó, các ý kiến đều nhấn mạnh đến tác động của dịch bệnh và đề nghị đơn vị kiểm toán, Đoàn kiểm toán cần đánh giá kỹ lưỡng, dự báo những tác động để xây dựng phương án về nhân sự, phương án tổ chức thực hiện kiểm toán cho phù hợp.

Nhấn mạnh Kế hoạch kiểm toán sẽ tập trung vào các rủi ro tiềm tàng, đại diện KTNN chuyên ngành VI cho biết, trong số đó, nội dung cũng được chú trọng là kiểm toán đánh giá việc chấp hành các quy định của Luật Khoáng sản về bảo vệ môi trường và thuế của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản; việc tự khai, tự nộp các loại thuế theo Luật Quản lý thuế có liên quan đến sản lượng đã khai thác, chế biến...
                
   

Quang cảnh cuộc họp

   

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đã giải đáp, làm rõ thêm một số vấn đề được trao đổi liên quan đến cuộc kiểm toán; đồng thời yêu cầu đơn vị kiểm toán chỉ đạo Đoàn kiểm toán thực hiện theo đúng phương án kiểm toán đã được lãnh đạo KTNN phê duyệt.

Liên quan đến công tác nhân sự của Đoàn kiểm toán chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị lãnh đạo KTNN chuyên ngành VI có phương án để bố trí, chủ động cách thức làm việc phù hợp, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến kế hoạch, tiến độ, chất lượng cuộc kiểm toán. “Nếu có bất kỳ thay đổi nào về nhân sự tham gia Đoàn kiểm toán, đơn vị cần phải báo cáo ngay Tổng Kiểm toán nhà nước để xin ý kiến chỉ đạo” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước lưu ý.

Trước và trong thời gian tiến hành kiểm toán, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Đoàn kiểm toán phải thường xuyên rà soát nội dung trọng yếu theo Đề cương để triển khai kiểm toán có hiệu quả; đặc biệt, cần chú trọng đến các bằng chứng kiểm toán, coi đây là yếu tố sống còn của cuộc kiểm toán. “Nhiệm vụ đặt ra nặng nề, trong khi thời gian kiểm toán không nhiều, nhân lực mỏng đòi hỏi Đoàn kiểm toán phải thực hiện thật chắc chắn, thận trọng và đảm bảo đúng, đủ bằng chứng kiểm toán” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu.
Tin và ảnh: N.LỘC - H.THOAN
Cùng chuyên mục
Bám sát đề cương được phê duyệt để đảm bảo chất lượng, hiệu quả kiểm toán