Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

(BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

nha-nn-262.jpg
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định: giá cho thuê 1m2 diện tích sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được xác định theo công thức: giá cho thuê bằng giá chuẩn nhân hệ số điều chỉnh lương cơ bản. Ảnh minh họa

Quy định này áp dụng đối với các đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, giá cho thuê 1m2 diện tích sử dụng nhà ở được xác định theo công thức: giá cho thuê bằng giá chuẩn nhân hệ số điều chỉnh lương cơ bản. Trong đó, giá chuẩn được áp dụng theo quy định tại điều 1 Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo xây dựng.

Giá cho thuê nhà ở cụ thể cho 1 căn nhà gồm tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng bằng giá cho thuê 1m2 diện tích nhà ở nhân cho diện tích sử dụng từng loại nhà ở tương ứng với giá cho thuê.

Tỷ lệ % điều chỉnh giảm giá cho thuê nhà ở tương ứng với tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà. Cụ thể, chất lượng nhà còn 20-30% thì giá thuê điều chỉnh giảm 30%; chất lượng nhà còn 30-50% thì điều chỉnh giảm 24%; chất lượng nhà còn 50-65% thì điều chỉnh giảm 18%; chất lượng nhà còn từ 65-80% thì điều chỉnh giảm 12%; chất lượng nhà còn từ 80-95% thì điều chỉnh giảm 6%.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở (Sở Xây dựng), các đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước căn cứ quy định này để thực hiện việc tính toán tỷ lệ được giảm giá cho thuê nhà ở, tổng số tiền thuê nhà ở, thông báo cho hộ gia đình đang thuê nhà ở tổng số tiền thuê nhà ở và thời điểm áp dụng giá cho thuê theo quy định này; ký lại hợp đồng hoặc điều chỉnh bổ sung phụ lục hợp đồng thuê nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định./.

Điều 80 Luật Nhà ở 2014 quy định các loại nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước:

1. Nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc mua bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhà ở để phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này.

3. Nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này.

4. Nhà ở cũ được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu nhà nước và đang cho hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Cùng chuyên mục
Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước