quy i nam 2023 tang

Hưng Yên: Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp quý I năm 2023 tăng 7,01% so với cùng kỳ năm trước
(BKTO) - Với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cùng cơ chế thu hút đầu tư cởi mở và điều hành linh hoạt của địa phương, quý I năm nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng ổn định và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng cao. Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong quý I năm 2023, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng 7,01% so với cùng kỳ năm trước.