Rà soát, phân loại các trường hợp cần giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn Thủ đô

(BKTO) - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1690/UBND-ĐT nhằm thực hiện kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết tồn tại, vướng mắc trong giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn Thành phố.                
   

Ảnh minh họa

   

Theo đó, UBND Thành phố giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tập trung, khẩn trương thực hiện kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND Thành phố theo quy định và nhiệm vụ được giao.

UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố và UBND các quận, huyện liên quan rà soát, phân loại các trường hợp cần giao đất dịch vụ trên địa bàn Thành phố qua từng thời kỳ; tổng hợp các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất phương án cụ thể và tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặc thù cho đất dân cư dịch vụ, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/6/2021./.

THÙY LÊ
Cùng chuyên mục
Rà soát, phân loại các trường hợp cần giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn Thủ đô