Sau 1 tháng đã có trên 263.000 doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử

(BKTO) – Tổng cục Thuế cho biết, đến ngày 21/12, sau 1 tháng triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 6 tỉnh, thành phố, 263.182 DN đã đăng ký sử dụng HĐĐT, chiếm 71% tổng số DN, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố.Trong đó: Cục Thuế Quảng Ninh có tỷ trọng số lượng người nộp thuế (NNT) đã đăng ký sử dụng HĐĐT đạt cao nhất, với 98% tổng số DN, tổ chức kinh tế của tỉnh sử dụng HĐĐT; tại Cục Thuế Hà Nội, số lượng NNT đã đăng ký sử dụng HĐĐT cũng đạt 90% số lượng DN, tổ chức kinh tế…
                
   

Sau 1 tháng, đã có trên 263.000 DN triển khai hóa đơn điện tử.
   Biểu đồ: Tổng cục Thuế.

   

Từ tháng 11/2011 áp dụng HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. 6 địa phương này có số NNT chiếm 60% của toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70%.

Để chuẩn bị triển khai HĐĐT giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ HĐĐT, trọng tâm là rà soát các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1 để nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Cơ quan thuế các cấp cũng mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền triển khai, sử dụng HĐĐT đến NNT.

Đặc biệt, đẩy mạnh việc phối hợp giữa cơ quan thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT sử dụng HĐĐT; xây dựng, triển khai mở rộng hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền...) đảm bảo việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý HĐĐT cho các cục thuế còn lại trong tháng 4/2022 và đảm bảo việc sử dụng HĐĐT của NNT từ ngày 01/7/2022 trên toàn quốc…/.
THÙY ANH

(Tin từ Thông cáo báo chí)

Cùng chuyên mục
Sau 1 tháng đã có trên 263.000 doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử