so ke hoach va dau tu son la

Thông qua thực hiện kiến nghị kiểm toán để thúc đẩy giải ngân đầu tư công
(BKTO) - Tỉnh Sơn La đã nỗ lực triển khai các giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời nghiêm túc thực hiện các kiến nghị kiểm toán nhằm giúp địa phương chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Sơn La Nguyễn Thị Trang Nhung chia sẻ với Báo Kiểm toán.