so tai chinh tp ha noi

Kiểm toán nhà nước đồng hành kiến tạo Thủ đô năng động, văn minh, hấp dẫn nhà đầu tư
(BKTO) - Từ sự vào cuộc của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đối với những vấn đề mới, vấn đề khó, nổi cộm trên địa bàn, KTNN đã và đang đồng hành cùng chính quyền TP. Hà Nội xây dựng, kiến tạo Thủ đô ngày càng năng động, văn minh; tạo lập một môi trường kinh doanh lành mạnh, hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước, quốc tế; xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.