Sôi nổi các chương trình định hướng “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”

(BKTO) - Tiếp tục chủ đề của Tháng Công nhân năm 2023 “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, đặc biệt hướng tới Đại hội Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2023-2028, các đơn vị PV GAS đã tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn, củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp; góp phần tạo môi trường lao động, sinh hoạt lành mạnh, gắn kết CBCNV, người lao động.

Khí Vũng Tàu tổ chức Diễn đàn VHDN - 2023

u2.-kvt-van-hoa.jpg
Diễn đàn khẳng định Công ty đã triển khai hiệu quả 3 giá trị cốt lõi: Kết nối – Văn minh – Trách nhiệm. Ảnh: PVGAS

Diễn đàn Văn hoá doanh nghiệp là sự kiện quan trọng thường niên của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT). Đây là dịp để lãnh đạo công ty và toàn thể CBNV cùng nhìn lại thành quả đã đạt được, cũng như chia sẻ góc nhìn và góp ý những vấn đề cần cải thiện để duy trì nền tảng văn hóa mà công ty đã định hình trong 7 năm qua.

Năm 2023, ngoài các nội dung về giá trị cốt lõi của KVT, diễn đàn còn tập trung triển khai về Văn hóa doanh nghiệp PV GAS (VHDN) để thống nhất nhận thức. KVT cũng lập kế hoạch xây dựng VHDN trong thời gian tới.

Toàn thể lãnh đạo và CBNV KVT đã thực hiện đánh giá mức độ duy trì VHDN và mức độ hài lòng về môi trường làm việc. Kết quả, 88% đánh giá tốt và khá tốt về môi trường làm việc, 89,9% đánh giá thay đổi tích cực và rất tích cực về VHDN. Kết quả này cho thấy công ty đã triển khai hiệu quả ba giá trị cốt lõi Kết nối - Văn minh - Trách nhiệm.

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Khí Cà Mau năm 2023

u3.-kcm-hoi-thi.jpg
Hội thi thu hút toàn bộ lực lượng làm công tác ATSKMT của KCM tham gia. Ảnh: PVGAS

Công đoàn Công ty Khí Cà Mau đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi KCM năm 2023. Nội dung thi tập trung vào các kiến thức về Pháp luật an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp; tổ chức, quản lý và phương pháp hoạt động của mạng lưới ATVSV; kiến thức về chuyên môn và kỹ thuật ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ.

Hội thi đã tạo ra một sân chơi bổ ích giúp các thành viên củng cố lại kiến thức, kỹ năng để hoạt động ngày càng hiệu quả, đồng thời, cũng giúp nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV, góp phần thực hiện chương trình nâng cao Văn hóa an toàn KCM năm 2023.

Hội thảo Công tác quản lý an toàn nhà thầu năm 2023 của Khí Đông Nam

u6.-an-toan-phim.jpg
Hội thảo đẩy mạnh truyền thông thông điệp “Không tai nạn, không gây hại cho con người và không làm tổn hại môi trường”. ẢNh: PVGAS

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã tổ chức thành công Hội thảo Công tác quản lý an toàn nhà thầu năm 2023. Thông qua tham luận và phát biểu ý kiến tại Hội thảo, các nhà thầu cũng đã đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo sự phối hợp tốt nhất với KĐN trong quá trình thực hiện công việc.

KĐN mong muốn các nhà thầu truyền đạt thông điệp “Không tai nạn, không gây hại cho con người và không làm tổn hại môi trường” đến tất cả các nhân sự tham gia công việc trên các công trình của KĐN để công tác ATSKMT được nâng cao tính chuyên nghiệp, hình ảnh trong việc cung cấp dịch vụ cho KĐN, cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản và bảo vệ môi trường cho tất cả các bên tham gia dự án.

Hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa hệ thống đường ống khí Hàm Rồng - Thái Bình năm 2023

u7.-bdsc-tai-thai-binh.jpg
Chương trình BDSC - dừng khí hệ thống đường ống khí Hàm Rồng - Thái Bình năm 2023 đã hoàn thành tốt đẹp.
Ảnh: PVGAS

Phân Xưởng Thái Bình thuộc Chi nhánh Khí Hải Phòng (KHP) và Đội dịch vụ Miền Bắc của Công ty Dịch vụ Khí (DVK) cùng các đơn vị liên quan vừa hoàn thành toàn bộ chương trình bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) - dừng khí hệ thống đường ống khí Hàm Rồng - Thái Bình năm 2023. Đợt BDSC đã hoàn thành đúng tiêu chí "An toàn - Chất lượng - Tiến độ ". Đây là năm thứ 8 triển khai thắng lợi công tác BDSC dừng khí cho hệ thống đường ống khí Hàm Rồng - Thái Bình Blocks 101 và 106.

Tổng số nhân sự tham gia dừng khí là 102 người. Các nội dung BDSC - dừng khí được tiến hành liên hoàn, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các đơn vị/bộ phận. Tổng thời gian dừng khí là 33 giờ 30 phút, vượt tiến độ 14 giờ 30 phút so với kế hoạch dừng khí.

Đây là thành quả đạt được từ những nỗ lực, cố gắng của CBCNV cùng với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban lãnh đạo các đơn vị tham gia công tác dừng khí./.

Cùng chuyên mục
Sôi nổi các chương trình định hướng “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”