TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HIỆP HỘI KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM

(BKTO) - Chiều 18/11, tại Hà Nội, KTNN và Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác và công bố quyết định thành lập Phân hội kiểm toán viên nhà nước Việt Nam (thành viên của Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam).
20/11/2021 08:09