Tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ngay từ đầu năm

(BKTO)- Ngày 06/02, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 02/2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 01 và triển khai kế hoạch công tác tháng 02.                
   

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

   

Theo Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 01/2020 và kế hoạch công tác tháng 02/2020, trong tháng 01/2020, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, tính đến hết tháng 01/2020, lãnh đạo KTNN đã xét duyệt toàn bộ các kế hoạch kiểm toán năm 2019 và đã triển khai kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018.

Để chủ động thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 134/CT-KTNN ngày 20/01/2020 về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020; đồng thời, KTNN đã ban hành Công văn số 94/KTNN-TH ngày 20/02/2020 hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2020 của KTNN và ban hành phương án tổ chức kiểm toán năm 2020 của các đơn vị trực thuộc KTNN.

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán tạm thời để kịp thời áp dụng ngay trong các cuộc kiểm toán đợt 1/2020; ban hành Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2020...

Trong tháng qua, các công tác khác cũng được các đơn vị trong toàn Ngành chú trọng triển khai, như: đã ban hành thông báo tuyển dụng công chức năm 2020; cho ý kiến bổ sung quy hoạch lãnh đạo KTNN giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026; hoàn thành Báo cáo kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019 của KTNN gửi Bộ Nội vụ...

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng nêu bật kết quả trên từng mảng công tác của Ngành như: Công tác hợp tác quốc tế, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; công nghệ thông tin; nghiên cứu khoa học; báo chí, tuyên truyền...

Về một số nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành trong thời gian tới, Báo cáo nêu rõ: Các đơn vị kiểm toán trình lãnh đạo KTNN xét duyệt và phát hành các báo cáo kiểm toán phát sinh của năm 2019; thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2020 của KTNN, triển khai công tác khảo sát các cuộc kiểm toán đợt 1/2020 theo phương án kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt...

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 134/CT-KTNN ngày 20/01/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 và Công điện số 122/CĐ-KTNN ngày 03/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
                
   

Quang cảnh Hội nghị

   

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao đối với các nội dung của Báo cáo; đồng thời thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn triển khai công tác, đặc biệt là công tác kiểm toán.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cơ bản đồng tình với Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2020 và kế hoạch công tác tháng 02/2020 cũng như các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đánh giá cao các kết quả đạt được của KTNN trong thời gian qua, đặc biệt là công tác chuẩn bị, đón tết của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Ngành diễn ra an toàn, tiết kiệm, lành mạnh; đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới. Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng giải đáp một số vấn đề được nêu tại Hội nghị, như cách thức kiểm toán đối với các chi cục thuế sau sáp nhập; việc áp dụng mẫu biểu hồ sơ kiểm toán...
                
   

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu cần tăng cường tích hợp, ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin

   

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành nỗ lực, tập trung hoàn thành tốt công việc ngay từ đầu năm; triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác năm 2020; các đơn vị kiểm toán tập trung quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 134 về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020; khẩn trương xét duyệt, phát hành Báo cáo kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán phát sinh năm 2019; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động...

Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu toàn Ngành cần chuẩn bị, thực hiện tốt một số công việc, như: tích cực tham gia, cho ý kiến hoàn thiệnmẫu biểu hồ sơ kiểm toán; tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ "Dự án PPP và vai trò của KTNN”...

Tin và ảnh: NGUYỄN LỘC
Cùng chuyên mục
Tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ngay từ đầu năm