THÀNH CÔNG

KTNN và CAAF phối hợp tổ chức Khóa đào tạo “Điều hành cuộc kiểm toán thành công”
(BKTO) - Sáng 04/12, tại Hà Nội, Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF) tổ chức Khóa đào tạo “Điều hành cuộc kiểm toán thành công” cho 23 kiểm toán viên các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN).