Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(BKTO) - Ngày 12/3, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 3, chủ đề “Trách nhiệm công vụ - Cải cách thủ tục hành chính”.

quang-canh-chuong-trinh-dan-hoi-chinh-quyen-tra-loi-ngay-12-3-2023.-anh.jpeg
Quang cảnh Chương trình Dân hỏi-Chính quyền trả lời. Ảnh: Nguồn sggp.org.vn

Nâng cao thái độ, năng lực cán bộ, công chức, viên chức

Tại Chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 3, chủ đề “Trách nhiệm công vụ - Cải cách thủ tục hành chính”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Trần Kim Yến đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh làm rõ các nhóm giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023. Trong đó, đẩy mạnh được chỉ số cải cách hành chính (CCHC); giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức trong CCHC.

Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, những năm qua, Thành phố đã tập trung quyết liệt vào công tác CCHC. Tuy nhiên, kết quả công tác CCHC vẫn chưa được như mong muốn. Mỗi năm Thành phố giải quyết hơn 20 triệu thủ tục hành chính, trong đó 99% đúng hẹn, nhưng vẫn còn hơn 20.000 thủ tục trễ hẹn. Nguyên nhân chính là sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa chặt chẽ.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, để nâng cao hiệu quả CCHC, vấn đề cốt yếu nằm ở con người, ở đội ngũ cán bộ công chức. Thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Người đứng đầu, cán bộ, công chức phải thấy được trách nhiệm của mình, phải nắm chắc từng nội dung cụ thể trong CCHC, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tuyên truyền sâu rộng về nguyên tắc ứng xử, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết thủ tục hành chính. Song song với đó, phát huy hiệu quả của Tổ công tác kiểm tra xử lý, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Thành phố, trách nhiệm của thủ trưởng khi thực thi công vụ. Đẩy mạnh thực hiện Đề án "Cải cách chế độ công vụ".

Tại Chương trình, cử tri đã đặt vấn đề về năng lực, thái độ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; công tác số hóa dữ liệu thủ tục hành chính.

Cử tri Quận Bình Tân cho rằng, hiện nay việc đánh giá mức độ hài lòng có nhiều cách thức khác nhau, Thành phố có cách thức nào để việc lấy ý kiến đúng thực chất, minh bạch và thống nhất.

Cử tri Quận 6 phản ánh về thái độ của một bộ phận cán bộ công chức chưa tốt khi phục vụ, gây phiền hà cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan khẳng định, thông qua việc khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, để chính quyền Thành phố tự đánh giá về chất lượng, hiệu quả phục vụ và đội ngũ cán bộ trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ tại cơ sở. Từ đó, Thành phố có cơ sở để chấn chỉnh lại hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức và cải tiến quy trình thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân cho biết, vấn đề nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, Thành phố đã ban hành quy định về văn hóa ứng xử trong cơ quan hành chính nhà nước. Thành lập tổ kiểm tra liên ngành hoạt động thường xuyên. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm. 

Với những cán bộ vi phạm đến mức xử lý kỷ luật thì phải bố trí sắp xếp lại theo quy định. Việc luân chuyển, điều động cán bộ phải đảm bảo sử dụng cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, công khai, minh bạch. Chú trọng đổi mới toàn diện trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

Cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, qua khảo sát chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, chỉ có 0,2% ý kiến là không hài lòng. Tuy nhiên, nếu so với với 20 triệu hồ sơ mỗi năm thì có trên 20.000 hồ sơ không hài lòng.

Nguyên nhân của việc này do người dân chưa nắm bắt được thủ tục hoặc cán bộ hướng dẫn thủ tục không rõ ràng. Dù thời gian qua, Thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhưng hệ thống vẫn chưa tốt, gây ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố đã yêu cầu các địa phương, đơn vị phải làm rõ trách nhiệm của từng công chức. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng phòng ban, không để trùng lắp trách nhiệm; xây dựng quy trình liên thông giữa các sở ngành. Thực hiện số hóa các dữ liệu, tập trung 4 lĩnh vực chính gồm tài nguyên, đất đai, quy hoạch và giao thông. Việc này sẽ tạo nền tảng ban đầu để quản lý tốt hồ sơ.

UBND TP. Hồ Chí Minh đang thiết lập lại quy trình giám sát và luân chuyển hồ sơ ở từng cơ quan, giám sát tận chuyên viên khi thực hiện quyết sách của Thành phố. Từ đó, làm tốt hơn trách nhiệm công chức, trách nhiệm công vụ, phục vụ người dân tốt hơn.

Thông tin đến cử tri những giải pháp tổng quát trong CCHC, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho rằng, gốc rễ của mọi việc là nằm ở con người, nằm ở cán bộ. Nhiều năm qua, Thành phố đã rất tích cực cải cách thủ tục hành chính nhưng vẫn còn tình trạng phàn nàn trong dân. Lãnh đạo Thành phố xác định trước mắt phải nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, trách nhiệm công vụ thể hiện ở trách nhiệm thực thi công vụ và trách nhiệm tham mưu đề xuất. Những nội dung này trước đây đội ngũ cán bộ Thành phố đã làm  tốt, luôn năng động sáng tạo để tìm cách giải quyết các thủ tục cho người dân. Từ đó cũng tạo nên phong cách năng động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, gần đây phong cách này có lúc, có nơi, có người chùng xuống, không còn hăng hái, năng nổ như trước đây. Thậm chí có trường hợp không dám đề xuất.

Để khắc phục tình trạng này, Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao công tác đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu. Bởi người đứng đầu còn sợ, còn đùn đẩy trách nhiệm, không muốn tham mưu thì chắc chắn sẽ không giải quyết được hồ sơ.

“Trách nhiệm của người đứng đầu còn được thể hiện ở giao việc, kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

TP. Hồ Chí Minh xác định hằng quý đều đánh giá hiệu quả hoạt động của thủ trưởng các sở, ngành, địa phương trên cơ sở giải quyết những vấn đề tồn tại hiện nay. Không để tình trạng công việc không chạy nhưng vẫn được đánh giá cao. “Quý 1/2023 sẽ đánh giá rõ ràng, dứt khoát công việc phải thực hiện. Đánh giá hiệu quả công tác của đội ngũ công chức”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan thông tin.

Tập trung giải quyết dứt điểm trên 20.000 hồ sơ còn tồn đọng, giải quyết nhanh những hồ sơ mới. Các sở ngành, địa phương rà soát những trường hợp đang tồn đọng, xác định nguyên nhân, phân thành các nhóm để giải quyết. Không để xảy ra tình trạng hồ sơ nằm trong cơ quan chức năng mà người dân hỏi không thể trả lời, công khai minh bạch công tác giải quyết đến người dân.

Rà soát, chấn chỉnh quy trình liên thông của các sở ngành, địa phương.

Thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích, động viên cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Tính đến thời điểm này, trên 80 đề án đã được các sở ngành đề xuất để tháo gỡ những vướng mắc về pháp luật./.

Cùng chuyên mục
Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao trách nhiệm công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính