thanh

Tích cực chuẩn bị cho Hội thao chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước
Chiều 17/6, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc - Trưởng ban Tổ chức Hội thao chào mừng 30 năm ngày thành lập KTNN (BTC) đã chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thao.