Tập trung giải quyết những điểm nghẽn của thị trường lao động, việc làm trong năm nay

(BKT) Đây là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đặt ra với Cục Việc làm, tại buổi làm việc với đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực việc làm 5 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới diễn ra ngày 27/5.                
   

Người lao động tìm hiểu thông tin tại một điểm giao dịch việc làm.
   Ảnh minh họa: N.LỘC

   

Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết, theo tổng hợp báo cáo các địa phương, trong năm 2020, cả nước đã giải quyết việc làm cho 1,27 triệu người, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của giai đoạn 2016-2020 đề ra tại Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).

Năm 2020, chỉ tiêu về tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực thành thị đạt 3,61%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,5%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng, chứng chỉ đạt 24,5% - không đạt chỉ tiêu do tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc đào tạo, tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục, đào tạo,cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tác động đến nhu cầu tham gia khóa đào tạo của người lao động, của các DN và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Về lĩnh vực việc làm, Cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020. Nội dung về việc làm và thị trường lao động đã góp phần đầu tư nâng cao năng lực cho các Trung tâm dịch vụ việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn lượt lao động, kết nối việc làm thành công cho hàng nghìn lao động.

Cục đã đẩy mạnh hỗ trợ việc làm qua Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi. Tính đến ngày 31/10/2020, tổng nguồn vay hỗ trợ tạo việc làm là 29.881 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, lao động nữ và các nhóm đối tượng yếu thế như lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số…

Trong giai đoạn 2016-2020, thị trường lao động tiếp tục được tạo lập đồng bộ, khuôn khổ pháp luật, thể chế, chính sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện. Các chỉ tiêu thị trường lao động tiếp tục được cải thiện như: chất lượng cung lao động tăng lên, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương được cải thiện, năng suất lao động, tính cạnh tranh của lực lượng lao dộng được nâng lên. Chất lượng việc làm dần được cải thiện, từng bước chính thức hóa việc làm phi chính thức.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, việc làm là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, có thể coi là xương sống, là nòng cốt và có vai trò quan trọng đối với toàn hệ thống Bộ, ngành và đất nước. Thời gian qua, Cục Việc làm đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu chính sách, nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực việc làm, thị trường lao động...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, Cục Việc làm tập trung rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm với tinh thần nhanh nhất, thông thoáng vì lợi ích người lao động; đặt ra vấn đề khơi thông thị trường lao động, việc làm, giải quyết tất cả các điểm nghẽn trong năm nay; tập trung xây dựng dự báo cung cầu lao động (ngắn hạn và trung hạn); quản trị thị trường lao động và quản lý lao động ngoài nước… Mục tiêu là phát triển nguồn nhân lực, phát huy lực lượng lao động tham gia xây dựng thị trường lao động, việc làm lành mạnh, bền vững.

NGUYỄN LỘC
Cùng chuyên mục
Tập trung giải quyết những điểm nghẽn của thị trường lao động, việc làm trong năm nay