THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Thị trường lao động - Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút FDI
(BKTO) - Chuyên gia kinh tế của BofA Securities Inc nhấn mạnh trong thập niên qua, Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và “Việt Nam vẫn là điểm sáng trong khu vực này.”