Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

(BKTO) – Đây là một trong những yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khi cho ý kiến về chuyên đề giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, tại phiên họp sáng 24/9.                
   

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VQPH

   

Báo cáo một số nội dung về kế hoạch giám sát chuyên đề này, tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát cho biết, Đoàn giám sát của UBTVQH sẽtập trung giám sát công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện của Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2014-2022; làm rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc thực hiện 02 nghị quyết của Quốc hội.

Qua đó, Đoàn giám sát đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.

Theo đó, Đoàn giám sát sẽ tập trung vào 4 nội dung chính.

Một là đánh giá việc ban hành chính sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2014-2022.

Hai là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó, đánh giá bước đầu về khả năng hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Đồng thời đánh giá về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa trên các phương diện: mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục phổ thông, định hướng nghề nghiệp, mức độ phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh; đổi mới đánh giá chất lượng (thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh...).

Cùng với đó là đánh giá nguồn kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; việc sử dụng ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hoá và hiệu quả sử dụng kinh phí.
                
   

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VPQH

   

Ba là đánh giá về hiệu quả việc triển khai thực hiện 02 nghị quyết trên; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức.

Bốn là những bài học kinh nghiệm rút ra và đề xuất giải pháp, kiến nghị triển khai thực hiện hiệu quả hai nghị quyết.

Thời gian giám sát, đánh giá là từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2022 (từ thời điểm Nghị quyết số 88/2014/QH13 có hiệu lực đến hết năm học 2021-2022).

Về đối tượng giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nêu rõ, đối tượng giám sát là Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chính quyền địa phương 63 tỉnh, thành; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều hành phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc giám sát chuyên đề này được thực hiện trong bối cảnh Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 16/9 có kết luận số 341 kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh, Đoàn giám sát không làm thay cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cần xác định rõ phạm vi, giai đoạn, đối tượng; căn cứ để đánh giá. Nghiên cứu khảo sát phải chọn các điển hình, đặc thù... vùng kinh tế - xã hội khác nhau.

Qua cuộc giám sát, sản phẩm tổng thể cuối cùng là làm rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các Bộ, ngành và các địa phương.

Từ đó, Đoàn giám sát đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.
         
Cũng trong sáng 24/9, trước khi bế mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, UBTVQH đã cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
   
   Qua thảo luận, các thành viên UBTVQH cơ bản nhất trí với sự cần thiết thí điểm cơ chế đặc thù cho thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. UBTVQH đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp tục bổ sung các cơ chế đặc thù áp dụng cho địa phương đã được thông qua; đề xuất thêm một số cơ chế đặc thù vượt trội, như thí điểm các chính sách phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cây cà phê với những ưu đãi cao nhất về tín dụng, chính sách đầu tư, quảng bá sản phẩm… tạo động lực phát triển cho thành phố Buôn Ma Thuột và vùng Tây Nguyên.​
   
   Dự thảo Nghị quyết này sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4.
Đ. KHOA

Cùng chuyên mục
Đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông