Quảng Ninh: Thu ngân sách đạt dự toán

(BKTO)- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng ước đạt trên 40.600 tỷ đồng, bằng 101% dự toán, bằng 121% so với cùng kỳ năm 2021.                
   

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tăng thu từ thuế, phí, giảm tỷ lệ thu từ đất. Ảnh minh họa

   

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 10.800 tỷ đồng, bằng 102% dự toán, bằng 115% kịch bản, bằng 153% cùng kỳ; thu nội địa đạt trên 29.800 tỷ đồng, bằng 71% dự toán, bằng 97% kịch bản, bằng 113% cùng kỳ.

Dự kiến thu NSNN ước thực hiện cả năm 2022 đạt trên 55.000 tỷ đồng, bằng 105% dự toán, bằng 101% kịch bản, bằng 105% cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 13.000 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt trên 42.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, bằng 96% kịch bản, bằng 100% cùng kỳ.

Đến ngày 19/9/2022, chi ngân sách địa phương đạt trên 14.000 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, bằng 100% cùng kỳ; ước thực hiện 9 tháng đạt trên 21.100 tỷ đồng, bằng 70% dự toán, bằng 117% cùng kỳ.

Trong đó, chi thường xuyên hiện đạt trên 6.300 tỷ đồng, ước thực hiện 9 tháng đạt gần 8.200 tỷ đồng, bằng 66% dự toán, bằng 121% cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công hiện đạt trên 7.900 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch vốn, ước thực hiện 9 tháng đạt 12.789 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch vốn, bằng 116% cùng kỳ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường thu các khoản thu từ thuế, phí, đặc biệt là đối với các khoản thu chưa đạt dự toán. Không phấn đấu vượt thu tiền sử dụng đất, đảm bảo tối đa cả năm 8.000 tỷ đồng; điều chỉnh linh hoạt nguồn thu từ đất để phục vụ giải ngân đầu tư công của các địa phương. Các sở, ngành rà soát kiểm điểm tiến độ từng đề án, dự án được giao, đẩy nhanh tiến độ. Hết tháng 9 phải hoàn thành giải ngân 80% và hết năm 2022 phải hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư ngân sách địa phương.

Đối với việc lập dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát vào chỉ đạo của Chính phủ trên tinh thần tăng thu từ thuế, phí và giảm tỷ lệ thu từ đất./.

THÙY ANH
Cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Thu ngân sách đạt dự toán