Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng

(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

1(3).jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2021 về phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thương mại - xuất nhập khẩu; dự trữ và cung ứng xăng dầu; dịch vụ logistics.

Cơ chế, chính sách chung về quản lý tài sản công (việc giải quyết công việc liên quan đến quản lý tài sản công thuộc các lĩnh vực chuyên ngành do các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực chỉ đạo).

Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Theo dõi và chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban chỉ đạo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Quyết định số 1460/QĐ-TTg; Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

2.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp. Xây dựng. Giao thông vận tải. Tài nguyên và môi trường. Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu. Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất. Các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Cơ chế, chính sách chung về đấu thầu (việc giải quyết công việc liên quan đến đấu thầu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành do các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực chỉ đạo).

Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Theo dõi và chỉ đạo: Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh; Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

3(1).jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Ngoại giao và quan hệ đối ngoại. Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam. Các vấn đề về nhân quyền.

Công tác dân tộc, tôn giáo; xóa đói giảm nghèo; những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Khoa học và công nghệ. Thông tin và truyền thông.

Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Theo dõi và chỉ đạo: Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

4(2).jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cải cách tư pháp. Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế. Đặc xá.

Phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội. Văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao. Y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế.

Kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ./.

Cùng chuyên mục
 • Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu về công tác cán bộ
  một tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Ngày 13/6, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư). Cùng dự có đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư.
 • Đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
  một tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ) Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về đổi mới tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.
 • Khắc phục tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm
  một tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Quy định số 148-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước” (Quy định 148) sẽ góp phần làm trong sạch bộ máy; thúc đẩy cán bộ, công chức, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc của mình; khắc phục tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm...
 • Phải nghiêm để tránh lệch lạc trong thi đua yêu nước
  một tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh, cần phải thực hiện nghiêm các quy định, kỷ luật để phòng, tránh những sai sót, lệch lạc có thể xảy ra.
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt
  một tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Ngày 12/6, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đánh giá về tình hình và kết quả công việc tháng 4, tháng 5 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ các Phó Thủ tướng