PHÓ THỦ TƯỚNG

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an
(BKTO) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 6/6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.