Thực hiện đồng bộ các giải pháp và xây dựng 28 mô hình điểm về chuyển đổi số

(BKTO) - Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến đã đáp ứng các yêu cầu về đơn giản hóa TTHC và cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian, đem lại nhiều lợi ích cho người dân và cơ quan nhà nước trong công tác quản lý.

2(1).jpg
Chuyển đổi số đã tạo nhiều thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Ảnh: chinhphu.vn

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố Hà Nội, tính đến ngày 14/5/2024, Thành phố đã tiếp nhận 105.941 hồ sơ liên thông khai sinh và 6.263 hồ sơ liên thông khai tử; tỷ lệ thực hiện hồ sơ trực tuyến khai sinh đạt 99% và khai tử đạt gần 32%.

Từ đầu năm đến nay, bộ phận "một cửa" toàn Thành phố tập trung số hóa hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu kết nối Hệ thống quản lý văn bản Thành phố, cấp kết quả giải quyết TTHC bản điện tử.

Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa là 262.507 hồ sơ, đạt 29,47%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 12,56%; tỷ lệ hồ sơ TTHC được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 12,04%; số lượt truy vấn, khai thác tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 908.308 lượt.

Về an sinh xã hội, tính đến ngày 14/5,  Thành phố đã rà soát 290.955/291.203 trường hợp an sinh xã hội, đạt tỷ lệ 99,91%. Trong đó, có 269.009 trường hợp có tài khoản an sinh xã hội và nhận trợ cấp qua tài khoản (đạt tỷ lệ 92,69%); 2.147 trường hợp có tài khoản và không đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản; 915 trường hợp không thể đăng ký tài khoản an sinh xã hội;8.414 trường hợp không đăng ký tài khoản và chỉ nhận tiền mặt. Tổng số tiền chi trả qua tài khoản lũy kế đến nay là hơn 816 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 44,62%. Tính từ đầu năm đến 15/5, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố đã tiếp đón 3.402.390 lượt khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Thành phố đã thu nhận và được phê duyệt cấp tài khoản định danh mức 1 và mức 2 cho 6.126.335 trường hợp, đã kích hoạt 5.329.535/5.987.037 trường hợp (đạt 89%). Từ ngày 22/4 đến 14/5/2024, Sở Tư pháp Thành phố thực hiện tiếp nhận 3.206 hồ sơ đề nghị cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua VNeID; tổng số hồ sơ đã trả kết quả điện tử về VNeID là 373 hồ sơ. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được thực hiện với thủ tục đơn giản, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; bảo đảm tính công khai, minh bạch, tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, Thành phố đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng 28 mô hình điểm về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-TTg về triển khai phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng chuyên mục
Thực hiện đồng bộ các giải pháp và xây dựng 28 mô hình điểm về chuyển đổi số