chuyển đổi số

Ưu tiên nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số đã đề ra
(BKTO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số - nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06, ngày 10/7.