tisco 2

Tiếp tục xây dựng phương án xử lý Dự án TISCO 2
(BKTO) - Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) vừa có buổi làm việc với Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) về Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (TISCO 2).