TKV: 11 tháng năm 2023, nộp ngân sách vượt 20% so với kế hoạch năm

(BKTO) - Vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất kinh doanh tháng 12/2023, hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch năm 2023.

Doanh thu 11 tháng ước đạt 91 % kế hoạch năm

img_5292.jpg
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV chủ trì Hội nghị. Ảnh: TKV

Kết quả công tác tháng 11/2023 của Tập đoàn đã vượt mức kế hoạch được giao. TKV đã sản xuất 2,78 triệu tấn than nguyên khai, bằng 7,1% kế hoạch năm; nhập khẩu 580 ngàn tấn than; tiêu thụ 4,09 triệu tấn, đạt 8,8% kế hoạch năm; đồng thời sản xuất 116 ngàn tấn khoáng sản Alumin quy đổi, bằng 8,9% kế hoạch, tiêu thụ 91,78 ngàn tấn đạt 7,1% kế hoạch năm; Amon Nitrat sản xuất 19,1 ngàn tấn, tiêu thụ 20 ngàn tấn.

Riêng trong tháng 11, TKV cũng sản xuất, bán 986 triệu kWh điện, đạt 10,3% kế hoạch năm; tinh quặng đồng sản xuất 6,42 ngàn tấn, đạt 6,3% kế hoạch; kẽm thỏi 500 tấn, đạt 5,3% kế hoạch; 7,9 ngàn tấn thuốc nổ, đạt 10,3% kế hoạch...

11 tháng của năm 2023, TKV đã sản xuất 34,43 triệu tấn than nguyên khai, đạt 88% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 43,55 triệu tấn, bằng 93% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 36,2 triệu tấn, đạt 94% kế hoạch bằng 113% so với cùng kỳ tương ứng tăng 4 triệu tấn.

Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản đều hoàn thành kế hoạch: sản xuất 8,56 tỷ kWh điện, đạt 89% kế hoạch năm và bằng 114% so cùng kỳ; Alumin quy đổi 1,33 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch năm; tinh quặng đồng 92,2 ngàn tấn, đạt 91% kế hoạch năm; đồng tấm sản xuất 27,6 ngàn tấn, đạt 92% kế hoạch và bằng 99% so cùng kỳ năm 2022;...

Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất 66,6 ngàn tấn, đạt 87 % kế hoạch năm; cung ứng đạt 98,2 ngàn tấn, bằng 85% kế hoạch;…

Những kết quả đó đã đưa doanh thu toàn Tập đoàn trong 11 tháng qua ước đạt 153 ngàn tỷ đồng, đạt 91 % kế hoạch năm, bằng 100,2 % so với cùng kỳ 2022; nộp vào ngân sách Nhà nước khoảng 24,39 ngàn tỷ đồng, bằng 120% so với kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 4,5 ngàn tỷ đồng; Thu nhập bình quân người lao động dự kiến đạt 16,16 triệu đồng/người/tháng.

Phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu của năm 2023

Trong tháng cuối cùng của năm 2023, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành sản lượng năm 2023. Theo kế hoạch, dự kiến sản xuất 2,42 triệu tấn than nguyên khai; 110 ngàn tấn Alumina; 1,35 ngàn tấn đồng tấm; kẽm thỏi 650 tấn; 1 tỷ Kwh điện; 8 ngàn tấn thuốc nổ; 19 ngàn tấn Amon Nitrat.

Ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh: Toàn Tập đoàn nỗ lực triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD tháng 12 để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. Tổng giám đốc yêu cầu cần tập trung điều hành sản xuất, tiêu thụ than đảm bảo nguồn than cho điện và các hộ khác theo hợp đồng đã ký kết; tăng cường công tác quản trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào; tăng cường công tác đảm bảo AT-VSLĐ, phòng chống mưa bão, an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ - nhất là dịp cuối năm.

Triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ theo đề án cơ cấu lại Tập đoàn; phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu theo kế hoạch tháng 12 và cả năm 2023; bám sát chỉ đạo của cấp trên và chiến lược phát triển của TKV, xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực Alumin đảm bảo hiệu quả; Hoàn thiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 để các đơn vị triển khai ngay từ những ngày đầu tháng đầu tiên năm 2024./.

Cùng chuyên mục
TKV: 11 tháng năm 2023, nộp ngân sách vượt 20% so với kế hoạch năm