to chuc bo may

Sắp xếp đơn vị hành chính đồng thời với sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công
(BKTO) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, chiều 12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, thông qua Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.