Tọa đàm “Kiểm toán nguồn lực phòng chống dịch - Kết quả và quyết tâm chính trị của Kiểm toán nhà nước”

(BKTO) - Chương trình Tọa đàm truyền hình “Kiểm toán nguồn lực phòng chống dịch - Kết quả và quyết tâm chính trị của Kiểm toán nhà nước” được Báo Kiểm toán phối hợp với Trung tâm Truyền hình Thông tấn (TTXVN) tổ chức.
30/07/2022 13:07
Tọa đàm