tong bien tap nguyen thi quynh minh

Phát huy vai trò, thế mạnh là cơ quan ngôn luận của KTNN
Ngày 18/5, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Kiểm toán để nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh mới, cũng như chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng tâm là công tác tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN), phát huy tốt hơn nữa vai trò, thế mạnh là cơ quan ngôn luận của KTNN.