Phát huy vai trò, thế mạnh là cơ quan ngôn luận của KTNN

Ngày 18/5, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Kiểm toán để nắm bắt tình hình triển khai các nhiệm vụ trong bối cảnh mới, cũng như chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng tâm là công tác tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN), phát huy tốt hơn nữa vai trò, thế mạnh là cơ quan ngôn luận của KTNN.

dsc_8925.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: N.Lộc

Thời gian qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể  lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Kiểm toán, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định rõ hơn vai trò là cơ quan ngôn luận của KTNN. 

Nổi bật là trong công tác tuyên truyền, xuất bản, các ấn phẩm của Báo đều tuân thủ nghiêm túc Luật Báo chí, sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như sự chỉ đạo của Ban cán sự, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN.

Báo đã kịp thời tuyên truyền về các sự kiện nổi bật của đất nước; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự kiện và các nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị; các hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, nhất là các hoạt động, vấn đề liên quan đến KTNN. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ngoài nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, Báo Kiểm toán sẽ tập trung đầu tư phát triển Báo điện tử, truyền hình, đảm bảo cập nhật tin bài nhanh, thời sự, nhất là về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoạt động của Ngành đúng định hướng và tôn chỉ mục đích.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đánh giá cao những kết quả Báo Kiểm toán đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự chủ động trong công tác tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN cũng như một số nhiệm vụ do Tiểu ban Tuyên truyền giao. 

            Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN là nhiệm vụ chung của toàn Ngành và phù hợp với chức năng của Báo, do đó, tập thể Báo cần phát huy thế mạnh của cơ quan báo chí để nỗ lực hơn nữa trong việc tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng vai trò, vị thế của KTNN đến với bạn đọc và nhân dân cả nước 

 - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chia sẻ: Sự thay đổi người đứng đầu Báo Kiểm toán cũng gây ra ít nhiều xáo trộn trong triển khai công việc, tuy nhiên đó cũng là cơ hội để Báo hướng tới sự đổi mới. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định, lãnh đạo KTNN luôn ủng hộ các đề xuất và tạo mọi điều kiện để Báo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, đối với các đề xuất, kiến nghị của Báo như: Về nhân sự, về tiếp cận thông tin của ngành, sự phối hợp của các Vụ, đơn vị trong Ngành..., Phó Tổng Kiểm toán đồng ý về mặt chủ trương đồng thời yêu cầu Báo cần có báo cáo, đề xuất cụ thể trình lãnh đạo Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước có những chỉ đạo phù hợp, kịp thời để Báo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Về định hướng công tác trong thời gian tới, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Báo tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích và chỉ đạo, định hướng của Tổng Kiểm toán nhà nước, cùng các cơ quan chức năng để phát huy tốt hơn nữa vai trò là cơ quan ngôn luận của KTNN, cơ quan báo chí uy tín với công chúng. 

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Báo cần xác định tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành là nhiệm vụ  trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến tháng 7/2024, đồng thời tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả các công việc được giao. "Nhiệm vụ này đã được Báo đã chủ động thực hiện, cùng với các nhiệm vụ thường xuyên khác. Đây là điều đáng mừng và mong tập thể Báo phát huy” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh. 

dsc_8890.jpg
Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Nguyễn Thị Quỳnh Minh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo KTNN. Ảnh: N.Lộc

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Biên tập Báo Kiểm toán Nguyễn Thị Quỳnh Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo KTNN và cá nhân Phó Tổng Kiểm toán phục trách Hà Thị Mỹ Dung đối với Báo Kiểm toán trong suốt thời gian qua và tin tưởng rằng, với sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho Báo của lãnh đạo Kiểm toán nhà nước cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ, đơn vị trong Ngành, tập thể Báo Kiểm toán sẽ đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, đổi mới để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trọng tâm là nhiệm vụ tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN; phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan ngôn luận của KTNN./.

Cùng chuyên mục
Phát huy vai trò, thế mạnh là cơ quan ngôn luận của KTNN