tong cong ty dien luc thanh pho ha noi

Đảm bảo điện phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn Thủ đô
(BKTO) - EVNHANOI cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động văn hoá thể thao và lễ hội trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn Thủ đô.