TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Thêm giải pháp phát triển công nghiệp trong thời gian tới
(BKTO) - Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp đối với các sản phẩm công nghiệp được sản xuất ở Việt Nam.
  • (BKTO) - Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, Quý I/2024, thu hút FDI trên địa bàn tỉnh đạt 571 triệu USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2023.
  • (BKTO) - Theo các chuyên gia trong lĩnh vực dệt may, yêu cầu về sản xuất xanh đã được đề cập từ lâu nhưng đã trở thành vấn đề cấp bách từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ sẽ giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP26, xu thế xanh hóa ngành dệt may để đáp ứng yêu cầu hiện tại và xu thế tương lai càng được các doanh nghiệp chú trọng.
  • (BKTO) - Kinh tế vĩ mô ổn định, giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh; xuất khẩu dần phục hồi; thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện… được đánh giá là những điểm sáng nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2023. Những yếu tố này cũng là động lực quan trọng, tạo đà cho nền kinh tế tiếp tục phát triển trong năm 2024.