Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm

(BKT) Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2022 ước đạt 94,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022 đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.                
   

Thu nội địa tháng 9/2022 ước đạt 71,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: VTV

   

Trong đó, thu nội địa tháng 9/2022 ước đạt 71,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2022 đạt 1.045,8 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 9/2022 ước đạt 7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2022 đạt 60,1 nghìn tỷ đồng, gấp 2,1 lần dự toán năm và tăng 103,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 9/2022 ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2022 đạt 216,5 nghìn tỷ đồng, bằng 108,8% dự toán năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 9/2022 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2022 ước đạt 1.086,3 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 9 tháng năm 2022 đạt 758,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán năm và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 253,1 nghìn tỷ đồng, bằng 48,1% và tăng 15,8%; chi trả nợ lãi 72,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70% và giảm 9,1%./.
PHÚC KHANG
Cùng chuyên mục
Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm