Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 2.130,3 nghìn tỷ đồng

(BKT) Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 2.130,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất kinh doanh.                
   

Vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước thực hiện tăng 27,8% so với 9 tháng năm 2021.
   Ảnh minh họa: hanoi.gov.vn

   

Cụ thể, vốn khu vực Nhà nước ước đạt 216,5 nghìn tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 491,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 126,1 nghìn tỷ đồng, tăng 34,5%.

Ước tính 9 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2.130,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 544,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng vốn và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 1.227,1 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6% và tăng 10%. Vốn của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 358,3 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8% và tăng 16,3%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022 ước đạt 334,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch năm và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 55,7% và giảm 5,7%).

Theo cấp quản lý, vốn trung ương đạt 59,5 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% kế hoạch năm và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương đạt 275 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% và tăng 19,5%.

Trong vốn địa phương quản lý, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 180,6 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% và tăng 16,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 81,2 nghìn tỷ đồng, bằng 66% và tăng 29%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% và tăng 10,6%./.
QUỲNH ANH
Cùng chuyên mục
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 2.130,3 nghìn tỷ đồng