tran huy tuan

Yên Bái khai trương hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện
(BKTO) - Lần đầu tiên, Hội nghị chuyển đổi số ở Yên Bái được triển khai đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
  • (BKTO) - Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái thực hiện 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư trên 12 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 5 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang với tổng mức đầu tư gần 2 nghìn tỷ đồng, 21 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư trên 10,2 nghìn tỷ đồng.