Triển lãm “Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh”

(BKTO) - Ngày 21/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh”.

18.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Triển lãm là hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Triển lãm “Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh” là một bộ sưu tập tem bưu chính đồ sộ, sắp xếp theo các chuyên đề tổng hợp đa dạng, bao gồm nhiều mẫu tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam và các nước phát hành, những phong bì thư thực hiện từ những năm đầu thế kỷ XX, bưu ảnh các thành phố của các nước trên thế giới mà Bác Hồ đã sống, hoạt động cách mạng hoặc đi qua, mẫu tem về những nhân vật lịch sử nổi tiếng trong nước và quốc tế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ và cùng hoạt động cách mạng.

14.jpg
Tác phẩm tại triển lãm.

Triển lãm tái hiện sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ qua 6 phần triển lãm tem, bưu ảnh của Việt Nam và quốc tế gồm: Quyết tâm tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc; Tham gia phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc thắng lợi; Lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; Mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức kỳ vọng, người dân và bạn bè quốc tế sẽ thêm hiểu biết lịch sử cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ đó, mỗi người dân Việt Nam đặc biệt là cán bộ đảng viên, thế hệ trẻ càng tự hào về đất nước, về người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh, tạo nên sức lan tỏa tinh thần rộng lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Cùng chuyên mục
Triển lãm “Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh”