trung tam y te huyen cao loc

Tăng cường quản lý chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
(BKTO) – Trước tình trạng chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh kiểm soát, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi KCB BHYT.