uy ban phap luat cua quoc hoi

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý, vận hành và cải tạo lại nhà chung cư
(BKTO) - Sáng 29/3, Đoàn giám sát thuộc Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, vận hành và cải tạo lại nhà chung cư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.