Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(BKTO) - Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 29, sáng 09/01, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

090120240821-z5053389037975_434666afe598c6c1e1f3d0c0fbcbf086.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tại Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, thời gian qua, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, hiệu quả trong tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật.

Các cơ quan đã dành nhiều thời gian thảo luận, nghiên cứu tiếp thu, giải trình và hoàn thiện phương án kỹ thuật thể hiện chính sách nhằm bảo đảm cách hiểu rõ ràng, thống nhất, phản ánh đúng nội hàm từng chính sách trong Dự thảo Luật.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều. So với dự thảo Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 6, Dự thảo Luật đã bỏ 5 điều, hoàn thiện, chỉnh lý, sửa đổi 250 điều.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật, gồm: các nội dung thống nhất; một số nội dung xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội; một số nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội...

Tiếp đó, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nghe thành viên Chính phủ và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh giải trình về một số nội dung của Dự thảo Luật… Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã phát biểu kết luận về nội dung này.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Đầu tư công và tiến hành bế mạc Phiên họp thứ 29.

Cùng chuyên mục
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)