VĂN HÓA RIÊNG BIỆT

Giữ gìn vẻ đẹp văn hóa riêng biệt của các dân tộc Việt Nam
(BKTO) - Mỗi dân tộc là "một cành" trong "cái cây" vĩ đại mang tên Việt Nam, do đó chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ bằng mọi giá vẻ đẹp văn hóa riêng biệt của mỗi dân tộc, làm cho tất cả những "cành, nhánh ấy đâm chồi nảy lộc, nở hoa, kết trái".