VÕ VĂN THƯỞNG

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng
(BKTO) - Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng.