Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 285,4 nghìn tỷ đồng

(BKT) Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2022 được các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung triển khai, thực hiện và giải ngân trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi mạnh.                
   

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2022 ước đạt 48,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa: TTXVN

   

Tháng 8/2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 48,3 nghìn tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, tăng 36,8%; vốn địa phương quản lý 39,4 nghìn tỷ đồng, tăng 55,2%.

Tính chung 8 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 285,4 nghìn tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 48,6% và giảm 0,7%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 50,4 nghìn tỷ đồng, bằng 47,7% kế hoạch năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 235 nghìn tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch năm và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 154,4 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2% và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 69,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,4% và tăng 26,1%. Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 11,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,2% và tăng 9,9%.

Một số địa phương có số vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng cao so với cùng kỳ năm trước là Hà Nội (tăng 8,5%), TP.Hồ Chí Minh (tăng 30,6%), Hải Phòng (tăng 25,2%)./.

QUỲNH ANH
Cùng chuyên mục
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 285,4 nghìn tỷ đồng